Avtorjev arhiv

Priložnost dela v organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) v Parizu za študente Ekonomske fakultete!

OECD je …

imagesOECD je mednarodna organizacija gospodarsko razvitih držav, ki sprejemajo načela predstavniške demokracije in svobodnega trga. OECD združuje 33 držav članic, leta 2010 pa je članica postala tudi Slovenija.

Sporazum z EF

IMG_095619. februarja 2013 je Ekonomska fakulteta v Ljubljani podpisala dva pomembna sporazuma z OECD na sedežu v Parizu. En omogoča pomembno izmenjavo študentov in strokovnjakov OECD in profesorjev EF LJ. Ta sporazum je bil podpisan z namenom prenosa znanj in izkušenj obeh institucij na področju raziskovalnega dela ter analize in oblikovanje ustreznih ekonomskih politik. Drugi pa odpira vrata najboljšim rednim študentom Ekonomske fakultete Ljubljana, saj imajo ti zdaj možnost tri do šestmesečne študijske prakse na OECD sedežu v Parizu. Študentje bodo imeli tako priložnost sodelovati z mentorjem, ki jim bo dodeljeval naloge, ter jih seveda vodil.

Kdaj in kako se prijavim?

OECD bo tako vsako leto raziskal možnosti za opravljanje prakse študentov EF. Za objavo razpisov pa spremljaj spletno stran Ekonomske fakultete Ljubljana.

everystockphoto-adrian sampson

Advertisements