Avtorjev arhiv

Nemški zvezni parlament skupaj s Humboldt univerzo, s Svobodno univerzo in Tehnično univerzo v Berlinu vabi k prijavi za Mednarodno parlamentarno štipendijo (IPS) za pet mesecev v Berlinu.

Mednarodna parlamentarna štipendija
Foto: Wolfgang Staudt (Flickr)

Foto: Wolfgang Staudt (Flickr)

Nemški zvezni parlament že več let podeljuje Mednarodno parlamentarno štipendijo za mlade diplomante visokih šol. Le ti naj bi dobili priložnost, da spoznajo nemški parlamentarni sistem v praksi. Slovenija se je v program vključila leta 2001.

Namenjena je visoko kvalificiranim absolventom visokih šol, katerih cilj je dejavnost v javnem življenju Slovenije in ki ob začetku programa niso starejši od 30 let. Poleg tega morajo dobro znati nemški jezik ter poznati nemško politiko, družbo in zgodovino.

Mladi bodo imeli priložnost, da 15 tednov opravljajo praktično delo pri poslancu in tako spoznajo nemški parlamentarni sistem in politične procese odločanja ter pridobijo praktične izkušnje na področju parlamentarnega dela.

Nemški zvezni parlament bo štipendistom zagotovil mesečno štipendijo v višini 450 evrov. Poleg tega bodo imeli zagotovljeno brezplačno bivanje v študentskem domu, povrnjeni bodo tudi stroški prihoda in odhoda v Berlin oz. iz Berlina.

Pomembni datumi in informacije

Program Mednarodne parlamentarne štipendije bo trajal od 1. marca 2014 do 31. julija 2014. Zadnji rok za prijavo je 30. junij 2013.

Deutscher_Bundestag_logo.svgPredhodni izbor kandidatov bo opravilo nemško veleposlaništvo, ki bo Nemškemu zveznemu parlamentu predlagalo osem kandidatov. Zaključni izbirni razgovori z nemško komisijo v Ljubljani bi naj bili predvidoma jeseni 2013. Iz Slovenije se lahko programa udeležijo trije štipendisti.

Obrazce za prijavo, osebnostne vprašalnike in druge informacije lahko najdeš na strani nemškega zveznega parlamenta.

V Državnem zboru dodatne informacije posreduje Oddelek za organizacijo in kadre (marinka.stare@dz-rs.si).

Advertisements